Kezdőlap

 

 

Néhány cikk,leírás régi újságokból Osztopánról

 

Zala-Somogyi Közlöny 1872 október 10.

Megyénkben a bolttörések csak nem napirenden vannak. Ugyanis a tőlünk 2 órányi távolságban levő Osztopán helységben Scbön,ottani kereskedő boltját e hó 5-én éjfél tájban föltörték, és tőle IOOO forint értékű portékát és pénzt tolvajoltak el anélkül, hogy a tulajdonos azon éjjel legkisebb zajt is hallott volna.A' tettesek kerestetnek, de mind eddig eredmény nélkül


Magyar Országos Tudósító 1930. július 16.

Elütött a vonat egy autóbuszt

 

Osztopán község határában a Kaposvár-fonyódi helyiérdekű vasút mozdonya egy átjárónál elütötte a Kaposvár-Balatonboglár között között közlekedő személyszállító autóbuszt. Az autóbuszban ülők közül Pridalkó József sofőr, Polák Gábor autóbusz tulajdonos és Varga Kálmán keszthelyi, községi írnok súlyos, míg dr. Wágner Sándor körállatorvos és Golobics Rozália 21 éves somogyvári lakosok könnyű sérülést szenvedtek. A balesetet az okozta, hogy a vasútvonal 400 méteren keresztül két magas töltés között halad, így a járművek közeledését a vezetők csak akkor láthatták, midün a sorompó és őr nélküli átjárótól alig pár méterre voltak. Ekkor mindkét vezető fékezett, de az összeütközést már nem lehetett elkerülni.


Magyar Országos Tudósító 1937. február 13.

Farsangi mulatság halálos verekedéssel

 

Osztopán községhez tartozó Sándorica szőlőhegyen Magyar Pál pincéjében február 10-ére virradó éjjel farsangi mulatságot tartottak. Borozás közben többen összeszólalkoztak, karót ragadtak és azzal ütlegelték egymást. Sovák Mihály 44 éves napszámos hat olyan súlyos sérülést szenvedett a fején, hogy a helyszínen meghalt. A csendőrség Magyar László 21 éves földmívest és Szarka István 33 éves községi kanászt emberölés miatt elfogta és átadta őket a kaposvári kir. ügyészségnek.

Zalai Közlöny 1900.szeptember 15.

Rablók Somogy megyében. Azt hittük, hogy a rabló-romantika csillaga az állami rendőrség felállításával teljesen megszűnt; azonban csalódtunk,mert Somogyvármegye területén mégis csak alakult egy rablóbanda, mely már el is kezdette működését. Több helyen megjelentek és kisebb-nagyobb szerencsével folytatták gyalázatos mesterségüket.Betörtek Berzsenyi Sándor niklai földbirtokoshoz.Majd Vasdényei Béla kadarkuti birtokoshoz, hol azonban a gazda puska lövésekkel fogadta őket, mire ők is pár lövéssel feleltek vissza és elmenekültek.Próbáltak még szerencsét Szakáll Mihály földbirtokosnál, Viniss Fülöp osztopáni plébánosnál, gróf Forgách Antalnél stb.

Viniss Fülöp Osztopán községi plébános 1900. évi augusztus hó 30-án éjjel arra ébredt fel, hogy valaki a folyosója egyik törött ablakán bekiált : «plébános úr, szegény legények vagyunk, nekünk pénz kell » ;a mint a plébános kitekintett, egy égő gyertyát látott a folyosó ablakában, mellette pedig egy kétqlövü fegyver volt a szobaablak felé irányítva, erre a plébános : «mindj árt adok pénzt ,) kiáltással az ágyb ól kiugrott s fegyverét lekapva, abból a rablók irányába két lövést tett, mire azok elfutottak.


Zalai Közlöny 1905.augusztus 12.

 

Csökönyös lokomotív. E címmel a „Somogyi Újság- a következő vicinális históriát irja: Mulatságos eset történt a' fonyód—kaposvári vonaton a múlt vasárnap esteli fürdővonattal A kis lokomotív ugyanis a hosszú kocsisorból álló és igen sok fürdőző közönség által megterhelt vonatot Oszlopán állomásig csak elszállította, azonban, ott nem bírván a nagy terhet, megcsökönyösödött és fölmondta a szolgálatot. Végre nagy kérés és könyörgésre rászánta magát, hogy az Osztopán és Somogy-Jaád állomások közti hegynek két részben fölvontatja a megterhelt kocsikat Így is történt, először felét fölvitte Somogy-Jaádra, azután visszament Osztopánba a másik féléért és úgy vontatta föl azt is Somogy-Jaádra. Itt azután megint becsapták a csökönyös lokomotivot, amennyiben a dupla terhet ismét összekötötték és hála a Kaposvár állomásig tartó völgynek, vele szépen bekocogott másfél órai késéssel végállomására. Kaposvárra.


Részlet a Historia Domusból

1918-ban Osztopánban szintén kiütött a novemberi forradalom

 

A felforgató elemek vezetése alatt néhány ember kivételével – az egész falu bevonult vizeki Tallián Andor kastélyába, ahol a házigazdát vacsoraadásra és a bor korlátlan felszolgáltatására kényszeríttettek.„Sok birka és bor fogyott el a vacsorán. A rablóbanda vezérei: Sovák Mihály, ifjabb Berdák Imre, Lucz István voltak. Akik ezen felül több értékes dolgot, tárgyat is elraboltak a földbirtokostól. A községbe érkező tengerészek a Lucz családnál találták meg a földesúr szalonjának nagy értékű perzsaszőnyegjét is, melyet Lucz-cal vissza is vitettek. E nevezett három egyén közül a betörés előtt katonai fegyverrel belőtt az egyik, melynek lövedéke Tallián Andor és neje között elrepülve a szalon tükörének sarkát roncsolta össze. A becsapódás helye ma is látható.”


Zalai Közlöny 1929.Június 6.

Újabb, súlyos motorkerékpár és autó szerencsétlenségek

Öt sebesültje van két szerencsétlenségnek — Az autó összeütközött a motorbiciklivel.

Hihetetlen, hogy milyen gyakoriak az autó- és motorkerékpár-szerencsétlenségek.Nem múlik el nap, hogy ne kelljen róla hírt adnunk.Tegnap isméi két súlyos szerencsétlenségtörtént, amelynek öt súlyos sebesült áldozata van. Szatucsek József budapesti gépügynök motorkerékpárján Osztopán községből Kaposvárra igyekezett.A község határában egy kanyarodóban a motorkerékpár összeütközött egy Kaposvárról jövő autóval, melybenhárman üllek. A motorbicikli teljesen összetöröd, utasa az árokba zuhant és súlyosan megsebesült.Az autó is beleszaladt a nem nagyon mély árokba, de sem az utasoknak,sem a gépnek baja nem történt.Az autó ezután gyorsan folytatta útját. Megállapítás szerint a szerencsétlenséget az okozta, hogy a veszélyes kanyarodóban sem az autósok,sem a motoros nem tülkölt és így nem volt idejük egymás elől kitérni.


Magyar Paizs 1913.10.16.