Osztopán

 

 

Helynevek Osztopán községből, Somogy megyéből.

- Somogy megye. Dunántúli kerület. Kaposvári Járás

- Pernesz, és Lengyel Osztopán, a' Pernesz és Lengyel melléknevek csak helyben, - ellenkezőleg Osztopán országszerte ismeretes.

- A' községnek más elnevezése nem volt, úgy látszik azonban, hogy nevét ezen tót szótul Sto-Pán (:Száz Ur:) nyerte, minthogy több apró birtokos tulajdona volt.

- Még a' török dúlás alkalmával állott a' község szóbeli hagyomány szerint a' nép mint ide, mint a' szomszéd helységekbe Serviábul a' Törökök által szorittatott ide.

- Régi időben bizonyos Pernesz család birta Osztopán egy részét, más részét Lengyel család, s ezektől nyerte a' helyi elnevezést, és mindegyik család jobbágyai külön Községet képeztek, külön birót tartottak, sőt pásztoraikat máig is ugyan két részben fogadják, 's fizetik, valamint a' hegy mestert, és hegy pásztorokat is.

- Belső helyek: Máliczai dülő szántóföld.  Kismezői dülő.Gáti rét 's szántó föld. Czerinai szántó föld. Pál v. Berencsei puszta. Viszaki puszta. Kormonity legelő. Szokolyai legelő. Nagy berek rét. Plána szántó föld. Felsőmalom.Grabinai szántó föld és legelő. István puszta. Banyik erdő. Banyik szántó föld Banyicska erdő, és szántó föld. Czerallyak szántó föld. Krája puszta. Eddei határra dülő. Bükfai dülő. Jakicsevicza dülő. Bajnicska dülő. Berkenyefai dülő. Tarosiczai dülő. Diosi dülő.Puszta vári dülő,egykor Pernesz család lakta, jelenleg szántóföld. Sándoricza szőllő. Tarosicza szántóföld. Magyarosi szántóföld. Unsicza szántóföld.Jádi határra dülő szántó föld. Hosszuréti szántó föld. Sikorai szántó föld. Lajos major.Osztopán éjszakrul Pamuk, és Vámossal, nyugotrul Kürtössel,délrül Jáddal, keletrül Eddével határos.

 

Fekvése részben sik, részben hegyes, völgyes.

Terméke: Buza, rozs, árpa, zab, hajdina, kukoricza, burgonya, és burgundia répa.

A' föld sárga agyagos átolján, véve közép termő.

Osztopán a' Kaposvár - Boglári magán útban fekszik.

Népessége 900 lelket számlál, kik jobbára cathoíicusok, csak néhány zsidó család van köztük.

Nyelvre nézve: magyarok, azonban az öregek tótul is folyékonyan beszélnek, sőt a' magyar nyelvet tót kiejtéssel beszélik.

Osztopán April 6án 1864.

Csiszár István jegyző

Ferka Mihály biró

Forrás:Pesty Frigyes: Somogy vármegye helynévtára