Komatálat vivő asszony

 

Bújj bújj zöld

 

Szüreti mulatság

Népszokásokról 1954-es osztopáni monográfiából idézet

 

Koma-tál: Fehérvasárnapján fánkot sütöttek és küldték annak, akit „komának” választottak. Ha a felszólított elfogadta a felszólítást,a felajánlott fánkot elfogadta,másikat küldött vissza. Ha nem fogadta el a komaságot,ugyanazt a fánkot küldte vissza.Keresztelő után egy-két hétig,délben,megrakott kosárral,kézben a borosüveggel (lássa mindenki,hogy bort is visznek),ment a komaasszony az új anyához.

Komatálat hoztam

Meg is aranyoztam,

Koma küldte komának,

Fogadja el komának.

Ha nem veszi komának,

Küldje vissza komának.


Gazda–avatás:A fiatal házasokat addig nem ismerték el a községházán gazdának,amíg a felavatásuk meg nem történt. Gazda–avatás évente egyszer,a községi gazda–pénztáros pénztári elszámolása utáni áldomás iváskor történt,oly módon, hogy az idősebb gazdák közül egy jobb szónok név szerint szólította azokat a fiatal gazdákat, akiket munkájukról elismertek,s méltónak tartottak arra,hogy közügyekben is részt vegyenek.


Föcs-tej ivás: Borjazás után harmadnapra a tehén tejét tálba fejték.A gyerekek a tálat körül ülték és kanalaztak.Amikor javában ettek,a háziasszony rosta fölött a fejükre öntötte a maradék tejet.A gyerekek szétfutottak.Ez azt jelképezte,hogy a tehén sok tejet adjon,a borjú pedig olyan élénk legyen,mint a sikongva szétfutó gyerekek.


Népezés: Vasárnap reggelenként a népezés labdajáték folyt Sikorán.Felnőttek,családos emberek űzték ezt a szórakozást.Ma már nem dívik.


Bújj–bújj zöldet Litánia után a leányok,sőt új menyecskék is karikáztak,bújj-bújj zöldet játszottak végig a falun.Ez a játék akkor szűnt meg, amikor a kocsiúton a nagyobb mérvű kocsi és autóforgalom megindult.


Egyéb érdekes szokások:Húshagyó hétfőn az asszonyok énekszóval, táncolva járták az utcákat. A szőlőből jöttek, ahová ezen a napon férfinak betenni a lábát tilos volt. Kedd a férfiak napja volt.

Az újszülött borjúnak a nyakára piros rongyot kötöttek, hogy szem ne ártson.


Bábtáncoltató betlehemes énekei

előadó:

Farkas Lajos

település:

Osztopán

vármegye:

Somogy

gyűjtő:

Vikár László

felvétel időpontja:

1954

Vígan zengedezzetek, citerák, Jézus született,
Harsogjatok gyors trombiták, Isten ember lett!
A Szűz, ki hordá és méhébe fogadá,
Eztet Gábriel angyal áldottnak mondá.

Jer pajtás, Betlehem városba,
Ott látjuk Jézust a jászolba.
Ott angyalok örülnek és vígan zengedeznek.
Jer pajtás, Betlehem városba!

Ó, te József, mit gondoltál,
Hogy istállót választottál
Ilyen kemény időbe,
Ilyen puszta fészerbe?


Szállj bé hozzánk Máriához,
Született kis Jézuskához,
Hadd lakjék mi szívünkben,
Hadd lakjék mi szívünkben!