Kezdőlap

 

 

Viniss Fülöpről ezt írja a Magyar Katolikus Lexikon:

 

 

 

Született,Kőkútpuszta (Veszprém vármegye) 1854 03.19., meghalt Osztopán,1928 03.29. A gimnázium első 6 osztályát Székesfehérváron, a hetediket Pápán, a nyolcadikat 1876-ban Pécsett járta.Érettségi bizonyítvány nélkül fölvették a veszprémi szemináriumba, 1880 november 3.-án szentelték pappá Murakeresztúron. Káplán 1881- ben Somogyfajszon, majd 1886-ban Várpalotán.1888-ban ideiglenes adminisztrátor Peremartonban , 1889-ben Balatonszabadiban. 1892-től adminisztrátor Osztopánban. Megnagyobbítatta és színes ablakokkal látta el a templomot. Írásai:Az osztopáni plébánia története :Veszprémi Hírlap 1906:43-45

Tovább folytatva a Viniss Fülöpről szóló írást, hisz személye szorosan kapcsolódik az óvoda alapításához, néhány fontos tény amely nem került a Katolikus Lexikonba.Ő volt az ezidáig leghosszabb szolgálatot teljesítő plébánosa a falunak (1892-1928) 36 év..... És micsoda történelmi idők.... Milleneum, Századforduló, Szarajevói merénylet,   I. Világháború, az Összeomlás, A Tanácsköztársaság, Vörös, majd Fehér Terror, Trianon, és a Konszolidáció időszaka.Mindehez társulva, a történelmi viszonyokhoz kapcsolódva a község történelme a helyiek társadalmi (politikai) átalakulása. Felügyelete alatt(1904) készült el a mai formában meglévő templom(a korábbi 105 négyzetméteres helyett 270 négyzetméterre bővült) valamint a paplak modernizálására, átalakítására is ekkor került sor. Részt vett a környező települések társadalmi és kultúrális eseményeiben is így a milleneum somogyvári ünnepén is idézem: " A millenáris ünnepélyek egyik legfényesebbikét a Kaposvári Egyházkerületi Római Katolikus Néptanítók egylete szervezte május 28-ra a somogyvári Kupavárba. A helyi rendezőbizottság elnöke Viniss Fülöp osztopáni plébános úgy látta, hogy "mivel a kupavári ünnepsélyek megtartása-azáltalános óhaj és érdeklődés miatt-most már nagyobb szabású, s ha nem is országos, de mindenesetre megyei s így nagy jelentőségű leend..."

Félős embernek sem mondhatjuk, amint arról a Zalai Közlöny 1900 szeptember 15.-i száma tudósít :"Viniss Fülöp Osztopán községi plébános 1900.évi augusztus hó 30-án éjjel arra ébredt fel, hogy valaki a folyósója egyik törött ablakán bekiált:<<plébános úr, szegény legények vagyunk, nekünk pénz kell>>;amint a plébános kitekintett , egy égő gyertyát látott a folyósó ablakán mellette egy kétlövü fegyver volt a szobaablak felé írányítva, erre a plébános:<<mindjárt adok pénz>> kiáltással az ágyból kiugrott s fegyverét lekapva, abból a rablók irányába két lövést tett, mire azok elfutottak."Hozzáteszem ez a rablóbanda korábban az egész környéket végig fosztogatta. A halál 74 éves korában érte a nagy időket megélt plébánost. Ha leírása pontos- és miért ne volna az- Ő az ötödik plébános aki az osztopáni temetőben van eltemetve, valószinüleg oda ahol a többiek is nyugszanak közülük olvasható síremléke csak Muraközy Pálnak van. Az elmúlt években találtuk meg a temető egy másik részében Viniss Fülöp édesapjának Viniss Jánosnak a sírkövét ,ehhez kapcsolódóan még megfelelő adatok nem állnak rendelkezésünkre.