Kezdőlap

 

 

Csonka László plébános

(1920-2003)

 

 

Életrajz

Szül. Várpalotán (Veszprém m.) 1920. jún. 23-án, Cs. Károly borbélymester és Bölcs Julianna szülőktől. A gimnáziumot Veszprémben végezte, 1939. jún. 9-én érettségizett,majd a 1944-ben a Hittudományi Főiskolán végzett.Pappá szentelték 1944. ápr. 2-án. Káplán Szentbékkállán 1944. júl. 1-től, lelkész Szabadhídvégen 1946. márc. 1-től. Zsinati vizsgát tett 1949-ben. Káplán Inkén 1949. júl. 23-t6l. Plébánoshelyettes Osztopánban 1955. szept. 2-től. A somogyvári kerület helyettes esperese 1965. márc. 6-tól, ker. esperese 1967. ápr. 19-től. Plébános Öskün és c. esperes 1974-től. Szabadhidvégen restauráltatta a háború harci cselekményei következtében sérült templomot, 1947-ben. Villanyvilágítást vezettetett bele 1948-ban. Kisméretű használt orgonát vásárolt a székesfehérvári ref. templomtól 1948-ban. Javíttatta a plébániaház tetőhéjazatát.

 

Inkén káplánként kántori teendőket is végzett 1950-1955-ig. Az inkei plébániatemplom részére kör alakú színes ablakot készíttetett Kopp Ferenc fóti mesterrel 1953-ban. - Osztopánban a templom villanyvilágítását korszerűsíttette 1958-ban, a templom külsejét és toronysisakját renováltatta 1960-ban. Ellátta külső védőablakokkal 1968-ban. Körülvetette sodronykerítéssel 1970-ben. A felállítandó szembenéző oltár vörös márvány anyagát beszerezte 1974-ben. A falba süllyesztett tabernákulumra domborműves réz ajtót készíttetett. - Öskün felújíttatta a templom külsejét, toronysisakját japán bádoggal fedette 1977-ben. A felújított templomot Kádár László püspök áldotta meg 1977. okt. 2-án. Az ő idejében restaurálta az Országos Műemléki Felügyelőség az ún. Kerek-templomot, amely műemlék. A plébániatemplom harangjait villamosíttatta 1979-ben.1986-tól püspöki könyvtáros, 1991-től tb. kanonok. 1995-től nyugalomban.