Kezdőlap

 

Siklóssy család története Osztopánban és Somogy megyében

Címer leírás

A család 1565 november 9-én nyert czímeres nemesítő levelet, János, felesége Ilona, gyermekeik: György, Bálint, Bertalan és Verona, valamint nővére, Erzse személyében. De nem használta ennek czímerképét, mely (hiányos szövege szerint) sisakdíszül kinövő kecskebakot ábrázol, hanem kék pajzsban kilőtt nyílra keresztben fekvő görbe kardot tartó, jobbra nyúló lebegő pánczélos kart. Sisakdísz: a koronán nyugvó pajzsbeli kar. Takaró: kék-arany, vörös-ezüst.

Első ismert őse János, ki a törökök kiűzése után Szentgróton tünik fel. Innen jött fia, András, vármegyénkbe s felesége, Szentbenedeki Erzse jogán az ezt mint Gergelynek Kaszás Zsuzsától, János és Abigail Józsa leányától való leányát illető Pusztakorpádra tette át lakását. Gyermekeik: (élnek 1753) Éva Kulcsár Jánosné, Miklós (él 1774) Katalin Kovács Ádámné, András (él 1767), János (él 1773). Miklós fia Miklós (él 1774) feleségével, Toronyi Annával (özv. 1790) magtalan. Andrásnak Tomsits Rozáliától gyermekei: András 1767-ben katona, János († 1796 körül) Laky Terézzel a reformátusnak nevelt Gábor atyja, Erzse Zajgár Miklósné és Kata Iharossy Miklósné. János pazarlása és (ismeretlen nevű) feleségének elűzése miatt meghasonlott gyermekeivel; Katalin Árvay Józsefnével és Jánossal († 1789. VI. 9.), ki ügyvéd volt. Ennek első nejétől, Filó Mária Annától gyermeke Viktor (szül. 1777 † 1846 után), 1817-1836-ig vármegyei főügyész, nőtelen, második nejétől, Kisbarnaki Farkas Judittól, József és Márffy Anna leányától gyermekei: József (1783-1839) és Mátyás (szül. 1789). József 1824-1836-ig igali járási főszolgabíró; Gebhard Máriával, Jakab sárdi orvos és Joó Borbála leányával (1784-1859) fia Lajos (szül. 1814), kinek Svastics Francziskával (1820-1842) fia Gyula (szül. 1839, nős Visy Máriával) második nejével, Pataky Johannával (esk. 1847), Lajos és Stephaics Luczia leányával fiai: Jenő, Péter, Andor. Mátyásnak Pados Klárától leánya Mária Jakab Istvánné. József ága Osztopánban volt birtokos.