Kezdőlap

 

 

 

Született Somogy megyében, Ecsény községben 1853-ban. Régi magyar nemesi család sarja, édesapja Tallián Pál földbirtokos, édesanyja névadi Bottka Hermin.Gimnáziumi tanulmányait Budapesten és Sopronban, jogi tanulmányait Pécsett végezte.Első felesége, bocsári Svastics Ella korán meghalt. Másodszor várbogyai alsógelléri és laki  Závodi Irmát vette feleségül, aki szintén korán elhalálozott, így nem is maradt egyenes ági leszármazottja.Egyik legnagyobb öröksége a falu számára a kastély. Az épület építési ideje ismeretlen, az első egyértelmű térképes ábrázolása 1857-ben készült.Az 1859-es kataszteri térképen viszont már a mai kastély magját képező kúria pontos alaprajza látható. A kúria nagymértékű átalakítására,kastéllyá bővítésére 1910-ben került sor eklektikus stílusban, elsősorban neobarokk és szecessziós jellegű részletekkel.A helyi védettséget élvező kastély hatalmas tornya már messziről látható. A téglány alaprajzú arányos kis épület második szintje a manzárdtető. Az oldalához csatlakozó erkélyes, ötszintes torony közepén szépen faragott családi címer található. A felső erkélyről pazar kilátás nyílik a település környékére. A torony alsó részében ma a községi könyvtár található, felette pedig az iskolamúzeum, melyben az összegyűjtött régi tárgyakat őrzik. A Tallián - kastély fő- és homlokzatához teraszok kapcsolódnak.Tallián Andor, osztopáni lakosként és birtokosként egyaránt nagyon sokat tett a falu felvirágoztatásáért. Fő életcélként tűzte ki a szegénység elleni harcot, és a falu kulturális felemelkedését. 1904-ben Tallián Andor az egyházmegyei hatóság és a kultuszminisztérium engedélyével a templomszentélyéhez egy magán oratóriumot építetett, melyet saját családja használt istentiszteletkor. Ennek a fenntartására 600 aranykorona alapot is hozzáadott.1923-ban Osztopán község harangot kapott, melynek hiányzó részét Ő pótolta.Rendbe hozatja, kifesteti a templomot. Új Szent Mihály oltárképet festetett a főoltárra. Adományával megalapozta egy új orgona felállítását.Rendszeres adományaival segítette a helyi népoktatás színvonalának emelését (eszközök beszerzése, fenntartás, karbantartás). Segítette a szegény sorsú, tehetséges gyermekek tanulását.

Birtokán mintagazdaságot hozott létre és működtetett, ezzel is mintegy utat és példát mutatott a falu és a környék parasztságának.Ennek elismeréseként a kormányzó gazdasági főtanácsosi címmel tüntette ki.A világháború hőseinek 1923 –ban a saját költségén emléket állítatott.Életének utolsó öt évében sokat betegeskedett, szívbántalmak kínozták. A halála 1935. május 9-én fél 9 órakor, az osztopáni kastélyában következett be.

 

 


A felújított Tallián kripta