Kezdőlap

 

Tallián család története Osztopánban és Somogy megyében

Címer leírás

 

1610 január 1-én nyertek II. Mátyás királytól új címeres nemeslevelet Vizeki előnévvel.

A család adományozott czímere: kék pajzsban, zöld mezőn álló magyar vitéz, aranyzsinóros vörös ruházatban, vassisakkal és mellen pánczéllal, aranysarkantyús és zsinóros fekete csizmákkal, vállán aranyzsinóros, barnaprémes mente; jobbjában a mezőre támasztott, aranyhegyű rúdon ránczokba szedett vöröskeresztes fehér zászlót tart, jobbját feketehüvelyű kardjának markolatán nyugtatja. Sisakdísz: a pajzsbeli zászló. Takarók: vörös-ezüst, kék-arany.

Mint a "Perneszy - familia" tagja jött Somogy vármegyébe. melynek egyik legkiválóbb, legragaszkodóbb családja, közigazgatásának oszlopos szereplője lett. 1610 újév napján nyertek címerújítást. Az első kimutatható ősük Vizeki Tallián János és unokatestvérei: Miklós, Gergely, György, Pál , Vid és János, valamint ezek gyermekei: János, Mátyás, Gergely és György. Az adományozó János befoglaltatta az adománylevélbe az ekkor nemesített rokonait Mylosycs Mihályt, Miklóst és Jakabot, valamint leányának, Ilonának fiait: Marosych Pált és Mihályt. Gergely , János unokatestvére, ki nejétől Tury Katától Benedek és Hathalmy Kata leányától született fiában Gergelyben, az összes somogyi Talliánok őse, már korán lesz itt birtokossá. 1612-ben megveszi Perneszy Jánostól Ádánd falut, Kereki, Csegepusztákat 700 magyar forintért. E birtokokat azonban ifjabb Gergelynek Perneszy Anna Juliannától az eladó János fivérének, Istvánnak leányától való gyermekei mégis mint Perneszy-örökséget osztatlanul birtokolták a rokon Csapodyakkal és Vukovicsokkal. Gergelynek nevezett nejétől egyetlen fia Ádám , 1723- ban Vas megye alispánja , nejével, Örményesi Fiáth Borbálával, János és Fördős Kata leányával nyolc gyermeket nemzett, kik 1747-ben, özv. édesanyjuk életében osztoztak meg a Perneszy - örökségből Talliánokat illetõ harmadon.