Kezdőlap

 

 

 

Osztopáni Mesevár Óvoda

 

Az  Osztopán községben működő óvoda a Somogyjádi integrált intézményegység  Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda  tagóvodájaként működik 2007.július 31.-től .A jelenlegi helyére , a Tallián kastélyba 2010.nyarán költözött az intézmény. Ezt megelőzően évtizedekig a Dózsa György u.13.sz.alatt működött  a község legkisebbjeit nevelő intézmény.1975-töl 25 évig kétcsoportos óvodaként működött az intézmény,2000 óta a gyermeklétszám csökkenése miatt egy osztatlan gyermekcsoportba járnak az óvodáskorú gyermekek.Óvodánkban a tevékenységközpontú óvodai nevelési programot 2009.évtől a kompetencia alapú óvodai nevelési program követte ,mely program szerint jelenleg is folyik a gyermekek oktatása-nevelése .A program indulásával pályázatok elnyerésével sikerült az új óvodai épületszárnyat korszerű, gyermekbarát bútorokkal berendezni, új játékok, informatikai berendezések , mozgásfejlesztő  eszközök állnak naponta a gyermekek rendelkezésére.A kompetencia alapú nevelés célja a szemléletesen átadott gyakorlatias tudás megszerzése, a sokoldalú szemléltetés, a gyermekek sokrétű tevékenykedtetésének biztosításával.A családokkal való jó kapcsolat ápolása a gyermekek együttnevelése céljából elengedhetetlen.A hagyománytisztelet ,hagyományápolás fontos feladat az óvodai élet megszervezése folyamán .Évszakonként  tartjuk számon a régi értékeket, hagyományokat, a 3-6 éves gyermekek számára érthető módon adjuk át az utódoknak a fontos ismereteket.Kiemelt feladatunk az integrált nevelésben résztvevő gyermekek intenzív nevelése ,fejlesztése , a családi nevelés megsegítése. Az intézményes nevelés célja  az óvodai kulturális rendezvények  folyamatos életben tartása ,a gyermekek élményekkel történő töltése.A szülők betekintése folyamatos, az óvodai élet részeként meghívjuk őket rendezvényeinkre .Az iskolai életre történő felkészítés mindenesetben fő célkitűzés az intézményi tervezésben.  Napi életünk fő tevékenysége a játék , mely által minden gyermek élményekkel gazdagodva fejlődik .Évszaknak megfelelően sok időt töltünk a szabadban, udvarunkon modern mozgásfejlesztő játékok állnak a gyerekek rendelkezésére .Gyakran kirándulunk a községben fellelhető tavakhoz ,ill. felfedezzük a távolabbi utcákat, környezetet is. A gyermekcsoport jó hangulatban, biztonságban éli meg  mindennapjait ,szeretetteljes légkörben ,gondoskodó-óvó kezek alatt nevelődve-fejlődve egészen az iskoláskorig.